Jsem admin..kdo jiný...:D
 

Záhlaví stránek

 
 

CoD1

Část 1

TRAINING

Jděte dopředu ke kapitánu FOLEYOVI, nejdříve se rozhlédněte pomocí vaší myši do všech stran, i kurzorovými klávesami, poté si prohlédněte všechny billboardy. Dostanete za úkol projít se tak, aby žlutá hvězdička v kroužku na kompasu vlevo dole se dostala do jeho středu. Stisknete-li klávesu TAB, ukáže se vám, jako ostatně v celé hře, přehled splněných i nesplněných úkolů. Nyní se vraťte zpět, na konci vpravo malými vrátky přistupte k seržantovi ELOEROVI, obklopenému hloučkem vojáků. Začnou utíkat k "opičí" dráze, tak je následujte. Skrčte se, prolezte rourou a pod překážkami, další dvě přeskočte, rovněž tak i cihlovou zídku. Teď se musíte plazit pod ostnatými dráty, přičemž na vás zprava bude střílet seržant z kulometu ostrými náboji. Před vysokou překážkovou stěnou je žebřík, vylezte po něm nahoru, na druhé straně si seskočte dolů, ocitnete se v houfu u svých kamarádů, kteří sem přiběhli už před vámi. Projděte vlevo chodbičkou, venku na stolku jsou na levé straně najdete dvě karabiny. Postupně z obou rozstřílejte terč, vpravo už jdou otevřít další vrátka. Vstupte na následující střelnici, zde si pomocí dalekohledu (pravé tlačítko myši) zastřílejte na terč z odstřelovací pušky. Pokud úkol splníte, pokračujte vpravo brankou k samopalům, kde znovu prokažte vaše střelecké mistrovství. Projděte přes další vrátka ke granátům, zde přistupte k tabuli s nápisem GRENADE TRAINING a hoďte po jednom granátu do každého okna a do vchodu vlevo. Pak pokračujte kolem různých druhů lékárniček dál, pokud jste se zranili, doplňte si zdraví a teď se stolku seberte nálož. Umístěte ji na žlutou zídku před vámi, rychle se vraťte a sledujte obrovskou explozi. Potom už jen projitím přes poslední branku ukončíte tuto tréninkovou část.

MISE 1) PATHFINDER
V úvodní animaci spatříte mapu a ve slovním doprovodu budete seznámeni s pozicemi jednotlivých frontů, rozložení jednotlivých armád, včetně několika dokumentárních fotografií (doufám, že jste na jedné z nich poznali generála Eisenhovera, pozdějšího prezidenta USA), po jejím skončení dopadnete na padáku v noci na silnici. Vydejte se vpřed, odbočte doprava, narazíte na první fašouny. V domku vpravo je lékárnička, pokračujte kolem oplocené ohrady, narazíte na mrtvého kamaráda, visícího na padáku na stromě. Seberte ze země jeho příruční torbu, nyní musíte vztyčit radiový maják. Postupujte tedy dopředu, v bunkru postřílejte fašisty, najdete zde plno lékárniček. Z jeho nitra vyjděte doleva chodbičku dopředu k anténě, stiskněte tlačítko pro užití, žlutě svítící anténa zešedne. Na padácích před vámi seskočí vaše posily, utíkejte za kamarády, pomáhejte jim vyčistit všechny okolní objekty od Němců. Jakmile bude všude čisto, jeden z kamarádů se rozběhne k zákopům, utíkejte za ním, zde tato mise končí.

MISE 2) BURNVILLE
Projděte okopem až na konec, zde už na vás čekají vaši spolubojovníci. Společně s nimi postupujte vpřed, zabijte fašistického kulometčíka, druhý je v okně, můžete zalehnout za jejich kulomety a vyčistit tak celé okolí od nácků. Je nutné zlikvidovat nepřátele i uvnitř domů, poté pokračujte vpřed po kolejích a picněte kulometčíka, který střílí z obrněného transportéru, dříve se vaši spolubojovníci nehnou z místa. Vběhněte do protějšího domu, postřílejte společně spousty fašistů, vyjděte na dvůr, vpravo v okně zlikvidujte granáty kulometné hnízdo. Dírou v plotě a v zídce pokračujte na hřbitov, odbočte vpravo, přes domek se dostanete na nádvoří. Zde je německý obrněný transportér s protiletadlovým kulometem, před ním kulometné hnízdo. Zde se uplatní opět granáty, ale pozor, fašisté umějí vámi hozený granát zvednout ze země dříve, než vybuchne a použít ho zpětně proti vám. Uložit nálož na tohoto obrněnce je další úkol pouze pro vás, ale jakmile ji položíte, utečte, ať i vás nezasáhne vzápětí výbuch trhaviny. Jděte dál, narazíte na druhý obrněný flak, znovu ho zlikvidujte stejným postupem. Teď už jste uvolnili cestu přátelům, tak je následujte. Projdete kolem opuštěného osobního automobilu, za ním vlevo je poslední flak, postup likvidace už znáte. Potom už jen přistupte ke kapitánu Foleyovi a to je konec mise.

Mise 3) DAWNVILLE
Nyní jste se ocitli na náměstí, vstupte do domku před vámi, přistupte ke kapitánu Foleyovi, vydá příslušné příkazy. Společně likvidujte fašouny, dejte se doleva, na konci u zídky vlevo na zemi v troskách domu naleznete pancéřovou pěst, vraťte se na začátek a vlevo zlikvidujte německý tank. Jděte zpět do zbořeniště, u zdi jsou dva kulomety, s kamarády eliminujte fašisty na hřbitově. Nyní vyjděte opět ven, napravo od mřížové brány projděte domkem, obejděte zeď a vyjdete na prostranství za zmíněnou bránou, která nešla z druhé strany otevřít. Zde pozor na německou pěchotu, zaútočí na vás další německý obrněnec, zničte ho opět pancéřovou pěstí a společně s kamarády se vydejte zpět k prvnímu zničenému tanku. Z ulice vpravo od něj vyjede další nepřátelský tank, pošlete mu rovněž pozdrav s vaší výborné zbraně. Nyní musíte nalézt a zlikvidovat německý minomet. Projděte tudíž kolem hořícího tanku dál, na konci zlikvidujte fašisty v jejich opevnění. Jakmile se vám to podaří, na konci vlevo za rohem najdete hledaný minomet, eliminujte jeho obsluhu, vraťte se a vpravo už v osobním aute na vás čekají kamarádi, přisedněte si k nim. Dostanete poslední instrukce na cestu od vašeho velitele a to je konec této mise.

Mise 4) CAR RIDE
Nyní budete ujíždět s kamarády s větrem o závod v ukořistěném autě, takže se pouze vykloňte z okénka a kropte fašisty, jak můžete. Tak dojedete až do slepé uličky, řidič se pokusí vycouvat, ale nepůjde to, za vámi se objeví fašistický tank. Rychle si vystupte, ať se nestanete jeho obětí, prolezte do trosek domu, zde vybijte nácky, kamarádi vás doběhnou, pokračujte kolem osobního auta dál, seberte německý samopal, bude se hodit. Utíkejte do garáže k terénnímu autu, pobijte nácky, kamarádi si přisednou, jeden se ujme řízení a čeká vás další divoká jízda. Fašisty likvidujte ukořistěným samopalem a tak se šťastně shledáte se svými kamarády.

Mise 5) BRECOURT MANOR
Utíkejte za svými kamarády, jakmile se zastaví, váš komandýr sám určí směr dalšího útoku. Nyní musíte šikovně z úkrytu postřílet obsluhu děla, potom pokračujte zákopem vpřed. Granáty eliminujte na dálku obsluhu dalšího kanónu, pak pokračujte stále v zákopech dopředu, likvidujte fašisty, tak se dostanete až do jejich bunkru. Postřílejte fašouny, seberte ze stolu mapu, běžte dál zákopem. Narazíte na tuhý odpor Němců, tak se čiňte. Další dělo zničte náloží, to stejné proveďte u dalšího kanónu, čeká na vás ale ještě jeden. Narazíte na silně střežený trakt budov, v jedné z nich je až v místnosti nahoře další mapa, seberte i tuto. Pak se vraťte, vejděte na nádvoří, otevřená okna budov poctěte vašimi granáty, vpravo pošlete k čertu osádku posledního děla. Tímto zakončíte tuto misi, v animaci spatříte fotografie míst, kudy jste již prošli (je to taková malá rekapitulace z předchozích misí) a několik dokumentárních fotek. Pak se již ocitnete v Bavorských Alpách v Německu.

Mise 6) CHATEAU
Jakmile si kamarádi vysvětlí stávající situaci, utíkejte za nimi doleva, zlikvidujte fašisty před závorou, zprava ji obejděte, projděte do strážního domku, i tam udělejte pořádek. Pokračujte po silnici vpřed, narazíte na silný odpor nepřátel. Na nádvoří obejděte celý blok budov zleva, i zde je plno nácků i na nákladních autech, postřílejte je i s ozbrojenými řidiči. Vlevo vejděte do domu, vyčistěte všechna poschodí, v posledním pokoji nahoře seberte ze stolu dokumenty. Vraťte se dolů o poschodí níž, vyjděte na terasu, projděte na druhou stranu, přes chodbu vlevo se dostanete před žlutě blikající německou orlici, otočte jí. Otevře se tajný vchod, vstupte a rozstřílejte radiokomunikační centrum. Vraťte se, přidají se k vám dva spolubojovníci, utíkejte s nimi dolů po schodech, jeden z nich přiloží nálož na dveře, rychle se ukryjte. Po výbuchu, který dveře vyvrátí, zlikvidujte fašouny a osvoboďte z vězení kapitána Price. Prostřílejte si cestu k útěku, kapitán se do palby nezapojí, ba naopak, bude čekat, dokud mu cestu nevyčistíte. Tak ho dovedete až do místnosti, kde už na vás oba čekají vaši přátelé. Pomohou kapitánovi vylézt oknem, proskočte tam za nimi a následujte je doprava, konec mise.

Mise 7) POW CAMP
Nyní se nacházíte u nákladního auta, plného vašich spolubojovníků. Dostanete příkaz, abyste eliminovali fašisty před vchodem do tábora, kde je vězněn major Ingram. Dejte se tudíž doleva a pomocí odstřelovací pušky zlikvidujte všechny stráže. Jakmile ale padne první výstřel, spustí se poplach a máte pouhých 10 minut na osvobození majora a pro návrat zpět k autu. Jakmile fašisty před branou zlikvidujete, kamarádi se rozjedou a rozrazí bránu, utíkejte za nimi, prostupte branou a zúčastněte se bojů. Likvidujte fašisty, následujte přátele, tak se dostanete až na druhou stranu tábora, kde vpravo od plotu je strážní věžička a vedle ní napravo vchod do vězení. Jakmile vás major uslyší přicházet, uškrtí mezi mřížemi stráž, otevře si celu, sebere mrtvému zbraň a teď si ale major volí zpáteční cestu sám. Držte se ho, ničte fašisty, kteří vám přehrazují útěkovou zpáteční cestu, tak se pod jeho vedením vrátíte zpět k u brány stojícímu nákladnímu autu. Jakmile zde zlikvidujete poslední zoufalý odpor fašistů a dokážete vše stihnout ve zmíněném časovém limitu, vaše poslání zde skončí.

Mise 8) PEGASUS NIGHT
Společně s kamarády jedete nyní v noci do jámy lvové v pěkně drkotajícím nákladním autě, najedete na minu a je po jízdě. Ocitnete se před vojenským opevněním nácků, máte ale lehký kulomet, takže jste ve veliké výhodě. Postupujte tedy doprava, pomozte zlikvidovat první linie nácků, do pevnůstky hoďte pár granátů, uvnitř můžete z kulometů kropit fašistickou pěchotu, ale pozor na německý tank na druhé straně mostu. Vraťte se zpět, likvidujte zbytky pěšáků, pak se plazte ke kapitánu Pricovi. Dostanete nový úkol, najít vojenského inženýra a požádat ho o pomoc. Ten střílí z úkrytu přímo naproti kapitána, jděte k němu, je to poručík Mills, promluvte si s ním. On se vydá zpět na druhou stranu přes most, dobře se kryjte a následujte ho. Zprovozní vám dalekonosné dělo, usedněte za mířidla a přesným zásahem pošlete fašouny v tanku do pekel. Když už jste v tom, můžete poslat i několik pozdravů německé pěchotě, která zle dotírá na vaše kamarády zprava za mostem. Potom sestupte z děla a běžte na druhou stranu mostu pomoci dodělat zbytek fašistické pěchoty. Jakmile zlikvidujete společně posledního fašistu, ozve se jásot kamarádů a splnili jste tak poslední úkol v této misi.

Mise 9) PEGASUS DAY
Sami poznáte, že se nacházíte na stejném mostě, nyní ale za dne. Vaším úkolem je společně s ostatními udržet most před znovu se rojící fašistickou pěchotou a to až do příchodu spojenců. Vyčistěte tedy nejdříve obě pevnůstky a strážnici, všimněte si zde několika pancéřových pěstí, můžete je už i sebrat, ale zatím je nepoužívejte. Potom utíkejte za kamarády na druhou stranu, dostanete příkaz bránit západní část kanálu. Orientujte se podle kompasu, dostanete se tak na nejvíce ohrožené místo průlomu. Použijte německé okopy ke krytí, zanedlouho velitel sezná, že fašistů je nezdolatelná přesila a dostanete rozkaz se vrátit zpět za most. Přeběhněte tedy po mostě zpět, zalehněte za kulomet v pevnůstce a braňte fašistické pěchotě dostat se přes most na vámi střeženou stranu. Budete upozorněni na to, že se blíží fašistické tanky a začne vám běžet pětiminutový časový limit na jejich likvidaci. Vyběhněte tedy ven, jeden je za vodou a dosti vzdálen, druhý přijede pravděpodobně zleva. Jakmile oba tanky zničíte pancéřovými pěstmi v limitu, odpočítávaný čas přestane běžet a nyní už je jen zapotřebí zlikvidovat fašouny do posledního muže. Poté už jen vaší přátelé přiběhnou za vámi, vydejte se s nimi do uličky naproti zničeného děla a tak jste most uchránili pro přechod spojeneckých vojsk.

Mise 10) DAM
Pomocí odstřelující pušky pobijte stráže před sebou, jakmile ale padne první výstřel, přikvačí zprava od hráze další fašouni, takže máte o další práci postaráno. Poté, co je zlikvidujete, pokračujte doprava po přehradní hrázi, musíte postupně uložit nálože u všech šesti flaků, samozřejmě při tom eliminovat další nácky. Až položíte poslední nálož, kousek se vraťte a odbočte doprava, nyní musíte vyřadit z provozu přehradní turbíny a dole pod hrází zlikvidovat další tři flaky. Nebudu vás už dále upozorňovat na jednotlivé stráže a jejich skupinky, buďte prostě obezřetní a počítejte s tím, že na vás mohou vybafnout za každým rožkem. Je dobré, dokud máte dosti granátů, preventivně hodit za roh granát, tak si velice ulehčíte postup vpřed a vyhnete se hrozícímu útoku. V malé místnosti sejděte po schodech dolů, spustí se poplach, ale toho si nevšímejte a sjeďte výtahem dolů. Pokračujte chodbou s nápisem KONTROL RAUM, u nápisu TURBINEN sejděte dolů po schodech, na konci po druhých vlevo dolů. Naproti vedou dolů další schůdky, potom ještě jedny, jděte dál chodbou s nápisem GEFAHR! HOCH SPANNUUNG! Tak dojdete k dalšímu výtahu, z nějž se vyhrne skupina nácků, pošlete je k četu a sjeďte výtahem níž, držte se směru s nápisem TURBINEN. V místnosti projděte přes schůdky nahoru, hned nato dolů a odbočte do chodby označené AUSGANG. Tak se dostanete pod hráz, odbočte doleva, vyjděte ven na druhou stranu a na tři flaky postupně položte nálože. Vraťte se zpět, hned v první místnosti po obou stranách umístěte celkem čtyři nálože. Pak se rychle, stejnou cestou kudy jste sem přišli, přes oba výtahy, vraťte zpět až na horu, kde už na vás v náklaďáku čeká kapitán Price. Zezadu si nasedněte na korbu, kapitán se rozjede a vy mu pomáhejte před jeho vozidlem kosit fašisty. Tak dojedete až k tunelu, kapitán s náklaďákem rozrazí zátaras a vjede do tunelu, čímž tuto misi zakončíte.

Mise 11) TRUCK RIDE
Teď vás očekává další divoká jízda, tentokráte na korbě nákladního auta. Musíte střílet do protisměru a likvidovat za vámi jedoucí vozidla s fašisty, vedle vás máte přítele, který vám občas podá protipancéřovou střelu. Vezmete si ji včas, velice účinně vám tato pancéřovka pomůže likvidovat jedinou ranou dohánějící vás obrněná i nákladní vozidla. Ale pozor, váš kamarád nesmí padnout, jinak skončíte. Tak dojedete až k mostu, přejedete na druhou stranu a řidič zastaví, váš kolega seskočí z auta a půjde pod most, aby ho vyhodil do povětří, vy musíte z kulometu na náklaďáku kosit německou pěchotu, aby vám kámoše syčáci nezastřelili a krýt ho tak, pokud se vám to podaří, kamarád se vrátí a rozjedete se dál. Vše, co jsem vám popsala, se opakuje, tak se stejným způsobem zbavujte fašistů, váš řidič rozrazí před vámi stojící nepřátelská auta, budou vás dojíždět i fašouni na motocyklech s přívěsnými vozíky, ale jak jsem již pravila, vaše pancéřová pěst jejich úsilí včas překazí. Jakmile řidič sjede z cesty na travnatou louku, máte vyhráno a dojedete tak do následující mise.

Mise 12) AIR FIELD
 Nyní přijíždíte na korbě auta na polní letiště, střílejte po fašistech, likvidujte auta, která vás pronásledují. Poté, co náklaďák zastaví, seskočte z korby, oba přátelé se postarají o útočící německé pěšáky. Vy utíkejte k flaku, zasedněte za něj a vaším úkolem teď je, sestřelovat nalétávající fašistické stíhačky. Jakmile sundáte všechny, utíkejte k náklaďáku za oběma kamarády, nasedněte a budete dovezeni k dopravnímu letounu a tak zde po odvedení dobré práce skončíte.

Mise 13) SHIP
Ocitnete se s kapitánem Pricem a seržantem Watersem na motorovém člunu, převlečeni do německých uniforem. Váš kapitán se domluví s velitelem německého křižníku pomocí světelné morseovky, dostanete povolení k přiražení. Až váš kapitán vstoupí na palubu, následujte ho. Sejdete tak do podpalubí, jděte pořád za ním a tak dorazíte oba na fašistickou hlídka, která si ověří pravost dokumentů. Zjistí, že zde nemáte co pohledávat a kapitán oba Němce zastřelí. Protože nejste ozbrojeni, seberte všechny zbraně a granáty, které unesete, nezapomeňte na to nejdůležitější, vzít z poličky všechny nálože. Nyní musíte kapitána ponechat vlastnímu osudu, neboť od něj dostanete rozkaz, uložit v podpalubí všechny trhaviny na příslušná místa. Projděte proto všemi podpalubními chodbami a tak postupně na označená místa uložte na stěny všechny čtyři nálože. Pak se vraťte zpět na palubu a po schůdcích se musíte dostat na horní paluby, kde je nutno rozstřílet tam se nalézající panely od antiradarového protivzdušného navádění. Tak jste křižník zcela vyřadili z provozu a odsoudilo ho i ze zbývající posádkou k zániku. Úplně nahoře seberte ještě lodní denník, poté sestupte zpět na hlavní palubu a vydejte se k vašemu člunu, kde už na vás čeká seržant Waters. Kapitán Price se někde zatoulal, no co se dá dělat, čekat nemůžete, takže nasedněte do člunu a seržant vás převeze do další mise.

Část 2

Mise 14) STALINGRAD

Nyní se nacházíte na vyloďovacím člunu plném vyděšených, doposud neozbrojených vojáků, téměř ještě mladičkých a nezkušených chlapců, nad vámi stojí komandýr, jste pod palbou, pokud se některý z chlapců pokusí utéci, zastřelí ho ten hnusák sám. Jakmile přirazíte k pontonu, vystupte si, všimněte si, že někteří z vašich kamarádů dostanou pušku, jiní jen náboje, vy dostanete pravděpodobně také jen náboje. Dostanete za úkol najít zkušeného mazáka a od něj dostanete další příkazy. Plazte se tudíž k odstřelovači, je skrčený a ukrytý před zídkou. Počkejte, až vám dá pokyn a pak se rozběhněte doleva a skryjte se za osobní auto. On přiběhne za vámi a opět dá pokyn k běhu, utíkejte tedy k druhému autu a opět vyčkejte, až za vámi přiběhne. Odtud utíkejte doleva a skryjte se za zídkou, opět musí přiběhnout za vámi, jinak nejste na tom pravém místě. Odtud už musíte pokračovat plazením nahoru vpřed za utíkajícími kamarády, je to takový žlutě osvětlený příkop a tak opustíte tato krvavá jatka, abyste se ocitli v další misi.

Mise 15) RED SQUARE
Teď na vás čeká další nelehký úkol, musíte dobýt zpět Rudé Náměstí. Počkejte, až kamarádí vyběhnou dopředu, potom se skrčte, nebo dokonce plazte za nimi, seberte pušku po mrtvém kamarádovi a konečně máte první zbraň. Nyní se musíte dostat do zákopu před vámi u zdi, seskočte do něj a plazte se doprava. Do boje, pokud nemusíte, se raději nepouštějte, jestliže vám však spadne do zákopu mrtvola nácka, nebo nějakého sami zastřelíte, můžete tak získat velice potřebný samopal. Na konci zákopu přeběhněte rychle do krytého zákopu vlevo, pozor na fašisty v zádech, může se stát, že některý vběhne i za vámi. Projděte jím až na konec, odbočte doprava, poté vlevo, zde by se už k vám měli přidat vaši spolubojovníci. Pokračujte společně vpřed, u zdi odbočte doprava, tam zlikvidujte obsluhu kulometného hnízda. Zabočte doleva, projděte dírou ve zdi, musíte likvidovat fašisty sami, vaši kamarádi sami dál nepůjdou, pokud jim nevyčistíte cestu. Tu vám ukazují stále se objevující nácci, takže nemůžete zabloudit, procházejte dále ruinami, tak narazíte na další kulometné hnízdo. Po likvidaci kulometčíka dojdete k obrněnému transportéru, vyčistěte celé okolí a vydejte se po schodečcích ke dveřím a už jste na konci mise.

Mise 16) TRAIN STATION
Utíkejte po schodech nahoru, odbočte vlevo, zabočte do chodby vpravo a ještě jednou doprava. Z místnosti vyjděte na rampu, před bednami odbočte doleva, na konci doprava. Na dalším konci rampy se dejte vlevo a po žluté ploše sejděte dolů. Postupně dojdete na dvě rozbořená náměstí, obě s kulometnými hnízdy. Pokud se vám zachce, můžete oba kulomety použít k likvidaci nacistů na náměstích. Z prvního náměstí tudíž přejděte na druhé, tam se musíte dostat kolem drátěného zátarasu doprava na druhou stranu, kde odbočte doleva.Tam už na vás čekají vaši přátelé, přistupte k nim a tak jste v této misi skončili.

Mise 17) SEWERS
Teď vám nezbývá nic jiného, než dostat se přes kanály dál a tak se vyhnout na povrchu dobře obrněným fašistickým vojskům, která byste jinak nezdolali. Vlezte tedy do kanálů, pokračujte po několika schodištích dolů, poté kanálem vpřed, ale pozor, i zde narazíte na fašouny. Na konci prvního kanálu se dejte do chodby vpravo, lomenou chodbou jděte dál a po několika schodištích dojdete k tekoucí stoce. Přejděte přes ni, zabočte vpravo a za červeně osvětlenými dveřmi odbočte vlevo, pak znovu do odpadní vody, zatočte doleva. Projděte tunelem, na konci doleva po schůdcích, ve stoce doprava a ještě jednou vpravo. Zde už se setkáte se spolubojovníky, společně vyjdete u rozbořeného domu. Fašistům v oknech rychle pošlete několik pozdravů ve formě ručních granátů, pak vstupte do tohoto domu otvorem, vejděte do místnosti, zabočte do druhé a propadnete se do další mise.

Mise 18) ASSEMBLE WITH PAVLOV´S SQUARD
Hned na začátku se setkáte se seržantem Pavlovem, bude chtít po vás pomoc při zformování jeho úderné jednotky. Jděte tedy za ním na konec hliněného valu, promluvte si s ním, on vyšle jednoho člena družstva vpřed a tím se vám zviditelní v protějších oknech několik německých odstřelovačů, které zlikvidujte vaší odstřelující puškou. Poté dá seržant povel k útoku, utíkejte s celým družstvem vpřed a všechna poschodí očistěte od fašounů. Jakmile je objekt čistý, sejděte do druhého podlaží a z protipancéřového děla zlikvidujte německý tank. Nyní vystoupejte zpět do třetího podlaží, i zde je protipancéřové dělo, zničte druhý německý tank. Teď se musíte po dobu tří minut ubránit zle dotírající německé pěchotě, sejděte tedy zpět dolů, dobře se kryjte, používejte i granáty. Jakmile se vám podaří po tuto dobu obstát, přiřítí se sovětský tank, fašisté vezmou do zaječí a vy pokračujte za zmíněným tankem. Tank zastaví, utíkejte před něj dopředu, tam vás už netrpělivě očekávají vaši kamarádi, tak zdárně zakončíte tuto misi.

Mise 19) FACTORY
Zde je vašim úkolem pomoci dobýt továrnu společně s celým družstvem vojáků. Jakmile tedy zlikvidujete fašisty na kolejišti, jeden z vašich spolubojovníků uloží nálož na železná vrata. Odstupte si, po výbuchu se vám uvolní cesta vpřed. Vejděte a likvidujte všechny nácky, v poslední chodbě vedou schody dolů, sejděte po nich a dostanete se do dílny s německými tanky. Na konci vlevo je chodba, vstupte do ní, vystoupejte po schodech nahoru, ocitnete se na rampě. Obejděte ji dokola, vstupte do dveřního otvoru, vydejte se chodbou vpřed. Na konci sejděte dolů ze schodů, přidají se k vám další kamarádi, dojdete tak do další dílny s tanky. Nahoře do prosklených oken vhoďte granát, poté vstupte do chodby vlevo a vyjděte po schodech nahoru. Dostanete se tak na zasněžený dvůr, pokračujte chodbou vlevo. Postupujte dál, obejděte převrácený stůl, vstupte do chodby a tak skončí tato mise.

Mise 20) RAILYARD
Nacházíte se v kolejišti, které je nutno vyčistit od fašistů. Jakmile se vám to podaří, pokračujte společně s kamarády vpřed, ocitnete se opět mezi fašistickými tanky, obklopenými německou pěchotou. Za vámi se objeví německý tank, střílející z kulometu, s ním ale nic nenaděláte, nemáte čím ho zlikvidovat. Musíte se jen dobře krýt, pokračovat na konci vpravo do místnosti, spolu s kamarády likvidovat fašistickou pěchotu, projděte ven. Za plotem na konci vejděte otevřenou bránou směrem k nákladnímu autu, jakmile pobijete Němčoury, přistupte k veliteli, budete pochválení, za dobře odvedenou práci a tady jste tudíž skončili.

Mise 21) TANK DRIVE COUNTRY
Konečně jste se tedy dočkali, zde se ocitáte v roli řidiče tanku a musíte se rozjet k řece Odře a projet předměstím, abyste se dostali na okraj dalšího města. Buďte velice opatrní, váš tank ovládáte tak, že směr jeho pohybu řídíte pomocí kurzorových kláves pravá, levá, hlavní otáčíte pomocí pohybu vaší myše, střílíte jejím levým tlačítkem. Vpravo máte červený ukazatel životnosti vašeho tanku, vlevo dole malý ukazatel, podle nějž si můžete kontrolovat směr a polohu jízdy. Pokud zasáhnete vy nebo vaši přátelé některý s fašistických tanků, vyskáče z něj obsluha, tu je nutno eliminovat kulometem, který se spouští z vašeho tanku automaticky, stačí jen otáčet hlavní a on si sám cíle najde. Po cestě narazíte i na německé vojáky, kteří mají pancéřové pěsti, takže i na ně pozor. Ještě vám mohu poradit, že je dobré při úspěšném zásahu nepřátelských tanků hru nejdříve uložit, pokud máte ještě svůj tank neponičený a teprve potom pokračovat dál, z poničeným tankem už daleko nedojedete. Vaší přátelé dokáží také zničit hodně fašistických obrněnců, ale jsou také sami zranitelní a dokonce smrtelní, takže spoléhat se pouze na ně, by bylo velikým omylem a nedorozuměním. Tak dorazíte až na konec a ocitnete se na kraji města v další misi.

Mise 22) TANK DRIVE TOWN
Pokračujte vpřed, nyní máte za úkol zničit několik obrněných fašistických flaků a zničit čtyři obrněné flaky. Do této mise vjedete s tolika tanky kamarádů, s kolika jste dokončili předcházející misi. Úkol je v podstatě stejný, po cestě ničit německé tanky, navíc vám ovšem přibyly výše zmíněné dva úkoly. Vpravo v ruině je na podlaží hakoš s pancéřovou pěstí, vlevo v polích zlikvidujte nacistický tank, pár pozdravů z vašeho kanónu pošlete i do domu před vámi. Jakmile se kamarádi rozjedou, pokračujte za nimi, vlevo je další tank, kousek před vámi vpravo druhý. Jeďte dopředu, na náměstí likvidujte flak i tank, vlevo od kaple jsou dva skryté německé tanky. Zničte je, projeďte kolem nich doleva, zabočte vpravo a podjeďte tunýlkem, zničte flak a jeho obsluhu postřílejte. Za podchodem se objeví další fašisté v tancích, rychle je eliminujte, dojeďte až naproti k silnici, kde zničte poslední dva obrněné flaky, takže víc toho už v této misi nenaděláte.

Mise 23) HURT GEN
Poté, co velitel rozdělí úkoly, utíkejte rychle za spolubojovníky. Držte se kapitána Foleye, ať se neztratíte, rychle byste skončili. Jakmile doběhnete společně k cestě, odbočte doleva, přejděte most a plazte se opatrně zleva do prvního fašistického bunkru. Vyčistěte všechna podlaží od fašounů, potom ze stolu seberte dokumenty a vraťte se ven za kamarády. Pokračujte společně vpřed k druhému německému bunkru, kde udělejte totéž, navíc zde seberte pancéřové pěsti a vyjděte opět ven. Pokračujte vpřed, dojdete k německému flaku, postřílejte jeho obsluhu a potom zničte z pancéřové pěsti opodál stojící dva tanky s nácky. Prohlédněte si je a můžete tak misi ukončit.

Mise 24) ROCKET
Promluvte si se seržantem Watersem, zahněte doprava, kde zlikvidujte několik fašistů, pokračujte k malé pevnůstce, kde udělejte totéž. Dojdete k vlaku, pobijte jeho obsluhu a na vlak položte nálož. Pokračujte doprava, zezadu obejděte malou pevnůstku, uvnitř postřílejte nácky, vylezte nahoru po skobách, nalézají se i tam. Vraťte se, venku na vás zaútočí spousta nepřátel, tak nenechejte seržanta ve štychu a dejte fašounům pěkně pokouřit. Jakmile tedy vyčistíte celé okolí, přiložte na flak opět nálož a poběžte za seržantem. U závory zlikvidujte dvě nákladní auta plná fašistů, přidá se k vám několik dalších spolubojovníků, postupujte po cestě vlevo. Nalevo od cesty je strážní bunkr, postřílejte osazenstvo, totéž udělejte o chvíli později u bunkrů po obou stranách, vyčistěte celý prostor od nácků. Dojdete k bunkrům,uprostřed nich stojí rakety V1. Vyčistěte všechny bunkry od Němců, v tom největším je úplně dole přepínací páka na vypnutí pohonných hmot, přehoďte ji. Vraťte se nahoru a položte nálože pod všechny tři rakety. Potom jděte podle kompasu do severního bunkru, sejděte až dolů a poslední chodbou projděte až na konec, přejdete tak do poslední mise.

Mise 25) BERLIN
Konečně jste tedy dorazili do Berlína, poslední to bašty fašistického Německa, abyste nacistickou hydru dorazili přímo v jejím doupěti. Pokračujte vpřed, odstřelovací puškou likvidujte hitlerovce v oknech trosek domů, vyčistěte celé okolí od fašounů. Nyní se musíte šikovně plazit k střílejícímu tanku a ve vhodnou chvíli položit na jeho přední část nálož. Po likvidaci tanku položte ještě nálože na tři v okolí umístěná děla. Jakmile takto zlikvidujete tyto nebezpečné zbraně, objeví se ruské tanky a jeden z nich výstřelem rozboří cihlovou zeď a teď již stačí takto vzniklým otvorem projít vpřed. Není třeba popisovat další cestu, vaši rozběsnění spolubojovníci jsou tak žhaví dostat se dál, že stačí je jen následovat, samozřejmě že je v likvidaci posledních zbytků Hitlerovi oddaných a zfanatizovaných nácků můžete podpořit. Tak se dostanete až na vrcholek REICHSTAGU a zde již jen vyčkejte, až z jeho druhé strany přikvačí několik vojáků v čele s praporečníkem a můžete si vychutnat, jak nadšeně mává rudou vlajkou nad zánikem fašistického Německa. Poté spatříte několik autentických dokumentárních záběrů, pořízených v té době frontovým kameramanem. Jakmile spustíte jakoby další misi, objeví se vám seznam jmen těch, kteří se podíleli na tvorbě této skvělé hry a zřejmě proto, abyste při tomto čtení vydrželi až do konce, vám k tomu autoři přidali pěknou animaci útoku amerických vojáků na fašistické pozice. A to je vše, vážení přátelé, gratuluji vám ke konečnému vítězství.

 
Informace o zpracování osobních údajů |  Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one